Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“) upravujú ako

MSPORT sro
Adresa:
Na ostrove 363, 911 05 Zamarovce-Trenčín
IČO: 31416608
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín

 • webová stránka nevytvára a neukladá systémové súbory.
 • Systém rezervácie penziónu je realizovaný cez booking.com a riadi sa ich pravidlami.
 • Systém rezervácie športovísk sa riadi systémom  24/7sport a neukladá žiadne dáta užívateľa.
 • Prevádzkovateľ športoviska má len informáciu o rezervačnom čase a hre spolu s QR kódom.
 • Informácie o platiteľovi má jedine prevádzkovateľ platobného terminálu – banka. 
 • V prípade záujmu o hru v musíte si stiahnuť aplikáciu 24/7 sport.
 • Navštívením Internetovej stránky https://msport.sk nájdete odkaz naše mobilné aplikácie a na športoviská zapojené do systému objednávania.
 • Nainštalovaním Mobilnej aplikácie akceptujete a súhlasíte s pravidlami popísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

1. Aké typy informácií a osobných údajov zhromažďujeme a ako ich využívame

 • Informácie a údaje poskytnuté Používateľom Aplikácie 247SPORT
 • V prípade ak klient chce vernostnú zľavu zadá nickname.
 • Aplikácia nezaznamenáva polohu užívateľa.
 • Log súbory nevytvárame. Ukladáme len QR kód k rezervácií a k platbe identické ako má uživateľ v aplikácií.

2. Bezpečnosť

Používame primerané elektronické, osobné a fyzické prostriedky na ochranu údajov pred ich stratou, odcudzením, zmenou alebo zneužitím. V každom prípade Vás upozorňujeme, že ani najlepšie bezpečnostné opatrenia nemôžu úplne eliminovať riziko.

3. Maloletí

 • Nezbierame a neuchovávame údaje o veku.
 • Každá osoba, ktorá navštevuje Internetovú stránku alebo používa Aplikáciu 247SPORT musí súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami, ktorých súčasťou sú aj Zásadami ochrany osobných údajov.
 • V prípade, ak nesúhlasíte s týmto Zásadami ochrany osobných údajov, prosím nepoužívajte Internetovú stránku a/alebo nevyužívajte Aplikáciu 247SPORT.