Rezervácia

Ako to funguje?

Rezervácia v aplikácii

 1. V prípade záujmu o hru si musíte stiahnuť aplikáciu 24/7sport do vášho smartfónu.
 2. V aplikácii si vyberiete: šport, deň, čas začatia hry a trvanie hry.
 3. Rezerváciu je možné zrealizovať maximálne 15 dní dopredu.  
 4. Po výbere športu, termínu a dĺžky trvania, klient potvrdí rezerváciu. Zaplatíte pomocou GooglePay/ApplePay.
 5. Následne sa Vám zobrazí prístupový QR kód a detaily objednávky.
 6. Klient spoluhráčov pozýva zdielaním QR kódu.

Zrušenie rezervácie

 1. Zrušenie je možné priamo v aplikácií do 12:00  deň pred termínom rezervácie. Po tomto termíne nie je možné zrušiť rezerváciu.
 2. Po zrušení rezervácie Vám budú vrátené peniaze na účet ponížené o transakčné poplatky.

Využitie športového areálu

 1. Pre vstup do haly je potrebné naskenovať QR kód. Príchod je možný najskôr 20 minút pred začatím.
 2. Pre zobrazenie čísla šatne a športoviska je potrebné opätovné naskenovanie QR kódu interiérovou čítačkou.
 3. Športovisko sa rozsvieti 3 min pred začiatkom.
 4. 3 min pred koncom rezervácie blikne osvetlenie 1.krát. 
 5. Po uplynutí času blikne 2.krát a do jednej minúty sa zhasne osvetlenie nad športoviskom.

Pravidlá a ďalšie informácie

 1. Klient sa zaväzuje používať len vyhradené športovisko, a len v čase prenájmu. Akákoľvek odchýlka môže byť spoplatnená.
 2. Ak nie je v prevádzke recepcia, klient musí opustiť halu do 30 minút po ukončení rezervácie. Následne  bude aktivované zabezpečovacie zariadenie.
 3. Klientov žiadame o slušné zaobchádzanie so zariadením. V prípade zistenia neprimeraného poškodenia, klient  zodpovedá za plnú náhradu vzniknutých škôd.
 4. Ak dôjde k opätovnému nevhodnému správaniu klienta, bude mu odopretý vstup na športovisko.
 5. Do systému nie sú ukladané žiadne dáta o užívateľovi, systém eviduje len informácie o rezervovanom športe a čase.
 6. Po vyplnení vašich kontaktných údajov môžete získať zľavu za pravidelné využívanie športoviska.

Objednávanie hracej doby pre verejnosť cez aplikáciu

Aplikáciu SPORT 24/7 si môžete stiahnuť pre telefón so systémom Andriod alebo iOS. Sme bezhotovstná prevádzka preto všetky platby realizujte prostreníctvom platobných kariet VISA alebo MASTERCARD.