BEDMINTON

1-Bedminton-v2.png

HALY

Dominantou športového areálu je 17 profesionálnych bedmintonových kurtov v dvoch halách, s možnosťou usporadúvanie turnajov, ktoré vyhovujú medzinárodným požiadavkám.

V areáli športoviska sídli aj bedmintonový klub BK AS Trenčín, vedený profesionálmi slovenskej bedmintonovej reprezentácie. Klub sa venuje výchove mladej generácie bedmintonistov od 8 a viac rokov. 

Ponúkame tiež možnosť zapožičania bedmintonových rakiet a košíkov.

ČASOVÉ PÁSMA

A: pracovný deň 07:00 – 15:00 hod.
B: pracovný deň 15:00 – 22:00 hod.
sobota, nedeľa, sviatky 07:00 – 22:00 hod.

Rezervácia bedmintonových kurtov možná iba telefonicky na +421 903 770 136,

+421 32 7444447

Bedminton ceny.jpg

€10

€12

€8

€10

€2

€1